Do pobrania

Formularz zaświadczenia stwierdzającego, że osoba posiada schorzenie szczególne.
Wystarczy wydrukować wraz z załączoną jedną stroną rozporządzenia i zanieść do lekarza specjalisty. Zaświadczenie wraz z wydrukowanym tekstem rozporządzenia ułatwi lekarzowi szybkie podjęcie decyzji. Na podstawie zaświadczenia pracodawca będzie uprawniony do dodatkowych odpisów. Nie ma obowiązku wypełniania formularza w przypadku posiadania orzeczenia ze wskazanym symbolem niepełnosprawności 01-U, 04-O oraz 06-E.

Interpretacja przepisu, która jednoznacznie wyjaśnia, że zatrudnienie jednej ON posiadającej schorzenie szczególne uprawnia pracodawcę do trzykrotnego lub czterokrotnego odpisu wpłat na PFRON.