Dla osób z niepełnosprawnością

Czy posiadasz jedno ze schorzeń szczególnych?
 • chorobę Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegię,
 • tetraplegię,
 • hemiplegię,
 • znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
 • głuchotę i głuchoniemotę,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
 • epilepsję,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenię,
 • późne powikłania cukrzycy
Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, to zapraszam do zakładki DLA PRACODAWCY. Dowiesz się jakim atrakcyjnym pracownikiem jesteś dla wielu firm. Jeżeli pobierasz rentę socjalną nie ma problemu. Możesz dorobić do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli posiadasz schorzenie szczególne i masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub chciałbyś przesłać swoje CV proszę o KONTAKT.