Dla pracodawcy

Dlaczego zatrudnianie osób niepełnosprawnych (ON) ze schorzeniami szczególnymi (SSz) jest najbardziej opłacalne dla firmy?

Ponieważ tylko osoby posiadające SSz zapewniają największe odpisy na PFRON.
Zatrudnienie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest równoznaczne z zatrudnieniem czterech ON a ze stopniem umiarkowanym z zatrudnieniem trzech ON.
Ponieważ fakt ten nie jest powszechnie znany pracodawcom a w różnych opracowaniach kwestia ta nie jest wyjaśniona w sposób jednoznaczny,  zwróciłem się z prośbą o interpretację przepisu do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Interpretacja przepisu dostępna jest w zakładce DO POBRANIA.

Poniżej przedstawiam kalkulację potencjalnych korzyści.
Dla obu przykładów uwzględniłem poziom przeciętnego wynagrodzenia = 4 353 PLN brutto. Stosuje się go przy rozliczeniach z PFRON w miesiącach: czerwiec 2017, lipiec 2017, sierpień 2017.

Przykład 1

Miesięczna oszczędność we wpłatach na PFRON
przy zatrudnieniu osoby ze stopniem znacznym przy płacy 2.000 PLN wynosi 4.666 PLN (4*4.353 PLN*0,4065 – 2.412 PLN).
Roczna oszczędność to nie mniej niż 55.992 PLN.

Przykład 2

Miesięczna oszczędność we wpłatach na PFRON
przy zatrudnieniu osoby ze stopniem umiarkowanym przy płacy minimalnej 2.000 PLN wynosi 2.896 PLN (3*4.353 PLN*0,4065 – 2.412 PLN).
Roczna oszczędność to nie mniej niż 34.752 PLN.

Oszczędności są znaczne alenie potrzebujemy nowych pracowników.

Czy na pewno w firmie zatrudniającej kilkaset lub kilka tysięcy pracowników nie znajdzie się praca dla dodatkowych osób, zatrudnionych na pełny etat na zasadzie telepracy? ON mogą pracować przy zastosowaniu zadaniowego systemu czasu pracy.
Czy dla pracodawcy nie będzie satysfakcją, że jego pracownicy uzyskają dodatkowy dochód bez nadmiernego ich obciążenia? Pracownik będzie mógł więcej czasu poświęcić na wypoczynek, rehabilitację, realizację swoich marzeń, które często są ograniczane brakiem gotówki. Nie muszę przypominać, że poziom wypłacanych rent w większości przypadków ledwie wystarcza na przeżycie miesiąca. Czy takie postępowanie pracodawcy nie będzie KONKRETNYM działaniem w ramach prowadzonej polityki CSR?
Jaki jest cel wnoszenia wpłat do PFRON, kiedy pieniądze mogą trafić bezpośrednio do potrzebujących i pracodawcy? Jaki jest cel karmić urzędników, którzy wielokrotnie marnotrawią nasze pieniądze?

Jakie można zaproponować stanowisko pracy osobie ON?

Na przykład analityka zasobów internetowych. Zakres jego obowiązków może obejmować:

  • opis produktów sklepów internetowych,
  • analizę zasobów internetowych,
  • pozyskiwanie i obsługę baz danych,
  • ankietowanie i monitoring informacji zawartych w internecie, na portalach społecznościowych,
  • zbieranie ofert potencjalnych dostawców, monitoring cen i działań konkurencji,
  • tłumaczenia oraz przepisywanie tekstów,
  • prowadzenie strony internetowej,
  • pozyskiwanie klientów,
  • rozsyłanie zapytań o zgodę na przesłanie oferty e-mailowej i rozsyłanie ofert.

Jak werbować pracowników?

Ponieważ wszystkie formalności można załatwić e-mailem oraz za pomocą poczty tradycyjnej możemy zaprosić do współpracy osoby z całej Polski. Proces rekrutacji i zatrudnienia można przeprowadzić zdalnie tak jak to robią firmy specjalizujące się w zatrudnianiu ON. Sugeruję aby w pierwszej kolejności przeprowadzając rekrutację, posiłkować się bazą danych pracowników firmy. Posiadając bliższą i dalszą rodzinę oraz sieć znajomych mogą znaleźć osoby spełniające kryteria zatrudnienia ON. Ponieważ wspieram również karierę zawodową ON mogę służyć pełnym wsparciem przy procesie rekrutacji nowych pracowników posiadających schorzenia szczególne.

Czy wymaga to dużo nakładu pracy od naszych pracowników?

Biorąc pod uwagę perspektywę poprawy wizerunku i możliwość oszczędności uważam, że warto na początku włożyć trochę wysiłku aby na przestrzeni wielu lat systematycznie zbierać owoce. Pierwszy i najważniejszy krok to wprowadzenie w firmie regulaminu telepracy. Służę wsparciem we wszystkich kwestiach związanych z tematem redukcji wpłat na PFRON.