Do pobrania

OFERTA telepracy dla osób niepełnosprawnych posiadających schorzenia szczególne

Plik do pobrania PDF

Oferta pracy


Interpretacja przepisu, która jednoznacznie wyjaśnia, że zatrudnienie jednej ON posiadającej schorzenie szczególne uprawnia pracodawcę do trzykrotnego lub czterokrotnego odpisu wpłat na PFRON.

Plik do pobrania PDF

Interpretacja przepisu


Regulamin telepracy, umowa o pracę oraz umowa o wykorzystanie przy wykonaniu pracy sprzętu stanowiącego własność telepracownika. Kolorem czerwonym zostały naniesione komentarze (sugestie). Do opracowania regulaminu został wykorzystany przykładowy regulamin telepracy umieszczony na www.proadvice.pl

Plik do pobrania WORD

Regulamin telepracy

Plik do pobrania WORD

Umowa o pracę

Plik do pobrania WORD

Umowa o wykorzystanie przy wykonaniu pracy sprzętu stanowiącego własność telepracownika


Kalkulator wpłat na PFRON, kalkulator potencjalnych oszczędności przy zatrudnianiu ON na jeden etat oraz symulator struktury zatrudnienia pozwalający tak kształtować zatrudnienie ON aby wyzerować wpłaty na PFRON (plik .zip, proszę o rozpakowanie)

Plik do pobrania EXCEL

Kalkulator potencjalnych oszczędności


Formularz zaświadczenia stwierdzającego, że osoba posiada schorzenie szczególne.
Wystarczy wydrukować wraz z załączoną jedną stroną rozporządzenia i zanieść do lekarza specjalisty. Zaświadczenie wraz z wydrukowanym tekstem rozporządzenia ułatwi lekarzowi szybkie podjęcie decyzji. Na podstawie zaświadczenia pracodawca będzie uprawniony do dodatkowych odpisów. Nie ma obowiązku wypełniania formularza w przypadku posiadania orzeczenia ze wskazanym symbolem niepełnosprawności 01-U, 04-O oraz 06-E.

Plik do pobrania PDF

Formularz schorzenia szczególnego


Jak zachęcić pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych …? – fragment wywiadu z Markiem Kowalskim – ekspertem Konfederacji Lewiatan

Plik do pobrania PDF

Wywiad z ekspertem Konfederacji Lewiatan


Pytania dotyczące zatrudniania ON skierowane przez www.ZEROnaPFRON.pl do Rzeczników Prasowych firm uczestniczących w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2017″. Wykaz firm: http://rankingodpowiedzialnychfirm.pl/2017/05/xi-ranking-odpowiedzialnych-firm-wyniki/

Plik do pobrania PDF