Do pobrania

Formularz zaświadczenia stwierdzającego, że osoba posiada schorzenie szczególne.
Wystarczy wydrukować wraz z załączoną jedną stroną rozporządzenia i zanieść do lekarza specjalisty. Zaświadczenie wraz z wydrukowanym tekstem rozporządzenia ułatwi lekarzowi szybkie podjęcie decyzji. Na podstawie zaświadczenia pracodawca będzie uprawniony do dodatkowych odpisów. Nie ma obowiązku wypełniania formularza w przypadku posiadania orzeczenia ze wskazanym symbolem niepełnosprawności 01-U, 04-O oraz 06-E.

Plik do pobrania PDF

Formularz schorzenia szczególnego


Interpretacja przepisu, która jednoznacznie wyjaśnia, że zatrudnienie jednej ON posiadającej schorzenie szczególne uprawnia pracodawcę do trzykrotnego lub czterokrotnego odpisu wpłat na PFRON.

Plik do pobrania PDF

Interpretacja przepisu


Regulamin telepracy, umowa o pracę oraz umowa o wykorzystanie przy wykonaniu pracy sprzętu stanowiącego własność telepracownika. Kolorem czerwonym zostały naniesione komentarze (sugestie). Do opracowania regulaminu został wykorzystany przykładowy regulamin telepracy umieszczony na www.proadvice.pl

Plik do pobrania WORD

Regulamin telepracy

Plik do pobrania WORD

Umowa o pracę

Plik do pobrania WORD

Umowa o wykorzystanie przy wykonaniu pracy sprzętu stanowiącego własność telepracownika